Zde se můžete podívat na ukázky naší práce. Pro vetší přehlednost jsou ukázky rozděleny do tří základních kapitol.


Z pochopitelných důvodů zde nemůžeme uvádět vše, na čem jsme kdy pracovali, ale výběr jsme se snažili sestavit tak, aby co nejšířeji pokryl všechny oblasti naší činnosti.

  1. -grafické návrhy

  2. -logo a vizuální styl

  3. -noviny / časopisy

  4. -merkantilní tiskoviny

  5. -pozvánky / brožury